Siirry sisältöön

Hae sivuilta:

Tietosuojaseloste

Tilaisuus Villa Sofia Oy:n TIETOSUOJASELOSTE

 Pvm: 18.1.2021                                        Viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 Tilaisuus Villa Sofia Oy

 Yhteyshenkilö: Heini Niklas-Salminen

Osoite: Kullervonkatu 28, 33500 Tampere

Sähköposti: info@tilaisuus.fi

Rekisterin nimi

Tilaisuus Villa Sofia Oy:n asiakasrekisteri 

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkuuden hoitaminen, tiedotus ja viestintä

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Nimi ja yhteystiedot

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

Tietoja säilytetään asiakkuuden ajan, tiedotuksessa siihen asti kunnes asiakas pyytää poistamaan itsensä asiakkuusrekisteristä.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)

Asiakkailta suoraan 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei asiasta ole erikseen sovittu asiakkaan kanssa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.

 

Lue arvosteluja
Ota yhteyttä